He-Va

heva.jpg
heva.jpg

He-Va

HE-VA optimerar och vidareutvecklar ständigt sina verktyg till användarnas krav och behov. Med fokus på design och konstruktion av nya maskiner som effektivt kan effektivisera fältarbetet i det moderna jordbruket, kommer HE-VA att fortsätta vara en intressant och seriös partner för jordbruk.

Se mer på He-Vas hemsida:

He-Va