Dumpervagnar Palmse

Palms-8tonDumper.jpg
palmsed2228.jpg
PalmseDumperD1800.jpg
PalmseDumpervagnar.jpg
Palms-8tonDumper.jpg
palmsed2228.jpg
PalmseDumperD1800.jpg
PalmseDumpervagnar.jpg

Dumpervagnar Palmse

Palmse Metall ligger i Palmse i Vihula kommun. Den totala fabriksytan är 4500 m2. Modernisering av produktionstekniken började år 2007 och omfattar ombyggnad av produktionsanläggningen och ett kontor med personalutrymmen. Fabrikens avdelningar delas enligt den logiska följden av aktiviteter och arbetar därefter. I slutet av 2008 slutfördes byggnationen av lokal för blästrings- och färgrum, vilket ger en betydande förbättring av kvaliteten på produkten än under de första åren.

Se alla modeller på Palmses hemsida:

Palmse

Obs! Alla produkter säljs ej på alla försäljningsställen.