Vedmaskiner Japa

Skog & Ved, Trädgård & Hobby
TILLBAKA

Japa gör kraftigt byggda vedmaskiner för effektiv vedproduktion.

Japas slutanvändare uppskattar bland annat egenskapen att sågkedjan endast roterar under kapning. Det gör kapningen tyst och säker. En annan mycket viktigt säkerhetsfunktion är den väldesignade säkerhetsburen över klyvrännan. Klyvskyddet har kopplats till en hydraulventil som stänger av oljeflödet till sågmotor och klyvkolv. Skyddet behöver endast öppnas en centimeter för att säkerhetsfunktionen skall utlösas. Maskinens manöverfunktioner är obrukbara ända tills det att buren stängts. Elevatorn påverkas inte av funktionen.

Nu: En mängd vedkombis i olika storlekar samt nya Off road-modeller anpassade för ATVs!

Se mer på Japas hemsida:

Japa