Snowstar redskap

Entreprenad, Snö sand & vägredskap
TILLBAKA

JH- Konemarkkinointi Oy designar, tillverkar och marknadsför SNOWSTAR- arbetsredskap för hjullastare, fastighetsmaskiner, traktorer och grävmaskiner. De viktigaste produkterna är olika snö- och sopredskap samt grävskopor för skötsel av fastighet- och stadsområden och bandvangsdelar för olika typer av grävmaskiner samt tillbehör för dessa.

Se mer på Snowstars hemsida:

Blizzard snöplogar