Mericrusher Suokone

Entreprenad, Lantbruksmaskiner
TILLBAKA

Markberedningsfräsar från gårdsbruk till tuff entrepenadkörning. Återställer igenvuxna åkermarker samt skogsmarker till odlingsbara fält. Suokone erbjuder en bred modellserie som passar de flesta behov.

Se mer på Suokones hemsida:Suokone