Lite snack,
mycket verkstad

Vår serviceorganisation finns på plats för att säkerställa bästa service till alla kunder varje gång.

Detta sker genom noggrant arbete av våra kunniga och motiverade tekniker. De får hela tiden tillgång till den senaste informationen och supportsystemen för att kunna garantera minsta möjliga stilleståndstid och nöjda kunder. Vi utför service på lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, redskap och mycket mer. Kontakta oss om ni har frågor!

Vi har tre moderna och fullt utrustade verkstäder, ett flertal servicebilar för fältarbeten samt en lastbil för hämtning och leveranser. Vi har lång branscherfarenhet och bred kompetens. Tillsammans med John Deere så ligger vi i framkant av AMS-tekniken, med egna specialister som kan hjälpa dig hitta en lösning som passar.

Vi kan erbjuda service till fast kostnad. Regelbunden service utförd av fackmän ger en högre produktivitet, högre kvalitet på ditt arbete och högre teknisk utnyttjandegrad. För enkelhetens skull har vi våra serviceavtal som ger dig god ekonomi och god kontroll över dina maskinkostnader.
Vi är auktoriserade verkstäder för John Deere mfl.

Välkommen!
Christer Almqvist
Verkmästare, Reservdelar
Luleå
christer@norrmaskiner.se
Telefon: 0920-311 00
Mobil: 070-699 77 11
Andreas Wikström
Verkmästare lantbruk
Skellefteå
andreas@norrmaskiner.se
Telefon: 0910-58 91 00
Mobil: 070-589 11 28
Petter Markstedt
Verkmästare skog
Skellefteå
forestry@norrmaskiner.se
Telefon: 0910-58 91 00
Mobil: 070-589 11 25
Albin Georgsson
Servicechef
Umeå
albin@norrmaskiner.se
Telefon: 090-18 93 15
Mobil: 090 - 690 37 64